Onze kwaliteit

 

 

HKZ Keurmerk

Onze praktijk mag het HKZ-kwaliteitskeurmerk voeren. HKZ staat voor stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Deze stichting heeft als doel om de kwaliteitsbeoordeling in zorg en welzijn te harmoniseren.

Eenvoudig gezegd: het is een kwaliteitskeurmerk voor onze fysiotherapiepraktijk.
Onze praktijk werkt met een kwaliteitsmanagementsysteem, dat voldoet aan de eisen die door financiers, patiënten en overheid worden gesteld. 

Het HKZ-keurmerk geeft u als patiënt een basisgarantie voor kwaliteit van de behandeling. In onze praktijk wordt dus alles gedaan om aan u optimale zorg te leveren. Doordat de praktijk over het HKZ-keurmerk beschikt, betekent dit dat de praktijk de zaken intern goed op orde heeft, de klant principieel centraal stelt, betrouwbare resultaten kan presenteren en voortdurend werkt aan het verbeteren van zorg- en dienstverlening.

Meer informatie over HKZ vindt u op www.hkz.nl.

Kwaliteitsregisters: BIG/CKR

Alle onze fysiotherapeuten zijn geregistreerd in het BIG- en CKR-register.

BIG staat voor 'Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg'. Het BIG-register geeft duidelijkheid over de bevoegdheid van in dit geval de fysiotherapeut volgens de Wet-BIG van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De BIG-registratie geeft u de zekerheid dat onze therapeuten voldoen aan de door het Ministerie gestelde voorwaarden om u zelfstandig te mogen behandelen als fysiotherapeut. Meer informatie over de BIG-registratie vindt u op www.bigregister.nl.


CKR staat voor 'Centraal KwaliteitsRegister'. Opgenomen zijn in dit register betekent dat onze fysiotherapeuten voldoen aan de kwaliteitseisen van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie. Kortweg betekent dit dat de fysiotherapeuten bevoegd en bekwaam zijn om het vak van fysiotherapeut te mogen uitoefenen.

Meer informatie over de het CKR vindt u op www.kngf.nl.

Klachtenregeling

Alles in de fysiotherapiepraktijk is erop gericht om u uitmuntende dienstverlening te leveren. Mocht het zo zijn, dat u niet tevreden bent over welk aspect van de behandeling dan ook, dan geeft het HKZ-protocol aan hoe onze fysiotherapeuten handelen. De regels in het protocol richten zich op een rechtvaardige en efficiënte klachtenafhandeling. Daarnaast zien wij elke klacht als kans om onze dienstverlening verder te verbeteren.

 

Elke klacht wordt geregisteerd en besproken in het praktijkoverleg. De praktijkhouder bepaalt welke actie(s) wordt/worden ondernomen en welke tijd daarvoor nodig is. U wordt daarover geïnformeerd. Na het uitvoeren van de afgesproken actie(s) vindt een tevredenheidscontrole plaats. Als de klacht naar tevredenheid is opgelost, wordt de klacht als afgehandeld geregistreerd.

Mocht u als patiënt niet tevreden zijn over de manier waarop onze praktijk reageert op een klacht, dan staat het u vrij om daarover een klacht in te dienen bij de Klachtencommissie Fysiotherapie van het KNGF. Deze commissie beoordeelt uw klacht en kan helpen bij bemiddeling. Ook kan de commissie de fysiotherapeut vrijblijvende aanbevelingen geven. Wilt u echter dat uw klacht leidt tot maatregelen of zelfs dat een fysiotherapeut een berisping moet krijgen, dan kunt u zich richten tot de Commissie van Toezicht of het Regionaal Tuchtcollege.

 

De fysiotherapeut geeft u graag foldermateriaal mee waarin deze procedures nader worden uitgewerkt. Vraag ernaar bij uw bezoek aan de praktijk.

Evaluatie dienstverlening

 

Tijdens uw behandeltraject vraagt de fysiotherapeut u of u aan het einde daarvan wilt meewerken aan een tevredenheidsonderzoek. Wanneer u daarmee instemt, ontvangt u automatisch per e-mail een vragenlijst. Deze Fysio Prestatie Monitor helpt ons de dienstverlening verder te verbeteren, op basis van uw mening en ervaring.

 

Kijk voor meer informatie op www.fysiomonitor.nl.

Qualiview Certificaat 2019

Qualiview Certificaat 2018