Specialisaties en behandelmethoden

Kinderfysiotherapie

Sportfysiotherapie

OriGENEtherapie

Artrose

Mensendieck

Bekkenfysiotherapie

Shockwave

Dry needling

Ouderenzorg

Longfysiotherapie

Hartrevalidatie en Claudicatio Intermittens

Manueel therapie