Hartrevalidatie en etalagebenen  

Wanneer u te maken heeft, of heeft gehad, met een hartaandoening, biedt onze praktijk u de mogelijkheid om na uw revalidatie in het ziekenhuis op een verantwoorde manier verder te gaan met het verbeteren of onderhouden van uw conditie.

 

Wanneer uw arts Claudicatio Intermittens (etalagebenen) bij u heeft vastgesteld kunnen wij u begeleiden in hoe u hier zelf zonder verdere medische ingrepen verandering in kunt brengen.  

 

  

Hartrevalidatie

Voorbeelden van een hartaandoening:

- Hartinfarct

- Angina pectoris of pijn op de borst

- Hartfalen

- Bypass operatie

- Dotter- en stentbehandeling

- Nieuwe hartklep

- Hartritme stoornissen

- Pacemaker of ICD

- Aangeboren hartafwijking

- Harttransplantatie

 

Sinds kort zijn wij aangesloten bij een samenwerkingsnet met fysiotherapiepraktijken in de regio en het Rijnstate ziekenhuis. Hierdoor is het ook mogelijk gelijk de revalidatie in onze praktijk te starten als het niet mogelijk is om in het ziekenhuis te revalideren. Dit gaat dan in nauwe samenwerking met de cardioverpleegkundige, de cardioloog en de fysiotherapeuten uit Rijnstate.  

 

 

 

Bij het opstellen van uw trainingsprogramma baseren we ons op de gegevens die door het ziekenhuis aan ons worden doorgegeven. Met tussentijdse evaluaties wordt uw progressie bijgehouden en vindt er een terugkoppeling met de cardioverpleegkundige en/of de cardioloog plaats.

 

Naast het verbeteren van de conditie, belastbaarheid en spierkracht, wordt er indien nodig ook aandacht besteed aan het omgaan met de angst en onzekerheid die hartproblemen en -klachten soms met zich meebrengen. Er wordt indien mogelijk in een groep getraind.

 

Vergoeding hartrevalidatie  

U heeft voor deze training een verwijzing nodig. De behandelingen worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering. 

Als u geen aanvullende verzekering heeft afgesloten komen de kosten hiervoor voor eigen rekening 

Claudicatio Intermittens/Etalagebenen

Etalagebenen is de volksterm voor ‘claudicatio intermittens’. De oorzaak hiervan is de aandoening perifeer arterieel vaatlijden (PAV). Bij deze aandoening zijn de slagaders in de benen vernauwd, waardoor te weinig zuurstof naar de spieren wordt aangevoerd. Hierdoor ervaart men krampachtige pijn of een doof gevoel in het been tijdens en na inspanning. Deze pijn treedt vaak op in de kuiten, maar kan ook in de bovenbenen of bilspieren optreden. Na rust verdwijnt de pijn, vanwaar de term etalagebenen: patiënten proberen de pijn te maskeren door noodgedwongen de etalage van een winkel te bekijken. In Nederland wordt geschat dat ruim 19% van de 55-plussers lijdt aan een vorm van PAV.  

 

Meer informatie: www.etalagebenen.nl 

 

Behandeling 

De eerste keus behandeling bij etalagebenen is gesuperviseerde looptherapie en leefstijlbegeleiding. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat gesuperviseerde looptherapie leidt tot een verbetering in loopafstand, die vergelijkbaar is met de verbetering die behaald wordt middels  een invasieve behandeling (‘dotter’ of een bypass operatie). Daarnaast verbetert de kwaliteit van leven en algemene conditie van patiënten, door de actievere leefstijl. Ook zijn er minder risico’s, zoals een infectie, verbonden aan gesuperviseerde looptherapie t.o.v. een invasieve behandeling. Tachtig procent van de patiënten met etalagebenen zijn dan ook tevreden met deze fysiotherapeutische behandeling en hoeven vervolgens geen invasieve behandeling meer te ondergaan.  

  
Een traject gesuperviseerde looptherapie en leefstijlbegeleiding begint met een ‘intake’-gesprek bij een ClaudicatioNet fysiotherapeut. Tijdens dit gesprek worden de klachten en beperkingen in bewegingsmogelijkheden besproken. Ook zal de maximale loopafstand en conditie worden bepaald middels  een loopbandtest of een andere aangepaste test. Gedurende het traject zal deze test meerdere malen worden herhaald om de vooruitgang te kunnen bepalen.  


Op basis van de resultaten van de looptest en het klachtenpatroon stelt de therapeut samen met de patiënt een persoonlijk trainingsschema op. De eerste weken is dit schema zeer intensief, zo’n 2 tot 3 trainingen per week. Het trainingsschema bestaat niet alleen uit lopen, maar ook uit fietsen, spierversterkende oefeningen en indien nodig aanpassing van het looppatroon. Gaandeweg wordt de begeleiding afgebouwd en dient de patiënt zelfstandig te gaan trainen. Dit zelfstandig trainen gaat volgens een vooraf opgezet trainingsschema.  

Gezonde leefstijl 

Gedurende het traject zal de ClaudicatioNet therapeut ook aandacht besteden aan leefstijlfactoren, zoals roken en een gezonde voeding. Onderzoek heeft namelijk aangetoond dat het stoppen met roken en gezonde voeding de klachten kunnen verminderen. 
Om de behaalde resultaten te behouden is het uitermate belangrijk om het trainingsschema, dat samen met de ClaudicatioNet therapeut is opgesteld, te onderhouden. Ook dient een gezonde leefstijl te worden ontwikkeld. Ook na het behandeltraject is het belangrijk om een gezonde leefstijl en actieve leefstijl te behouden, anders kunnen de verkregen resultaten verloren gaan.  

  

LET OP: Tijdens het lopen kan pijn worden ervaren. Om effectief te trainen, is het belangrijk om ‘door de pijn heen te lopen’. Dit is niet schadelijk voor het lichaam en verergert de aandoening niet.

Vergoeding gesuperviseerde looptraining 

Vanaf 1 jauari 2017 worden 37 behandelingen gesuperviseerde looptherapie (GLT) bij een ClaudicatioNet therapeut uit de basisverzekering vergoed voor patiënten met claudicatio intermittens (etalagebenen), die een verwijzing van de huisarts of specialist hebben. Dit wil zeggen dat deze groep patiënten geen aanvullende verzekering nodig heeft om een traject fysiotherapie vergoed te krijgen. Uit de basisverzekering worden 37 behandelingen fysiotherapie gedurende de periode van 1 jaar vergoed.  

  

De zorgkosten een traject gesuperviseerde looptherapie bij etalagebenen zijn niet uitgezonderd van het eigen risico. Het eigen risico bedraagt €385,- (indien men niet gekozen heeft voor een vrijwillige verhoging). De eerste €385,- die aan zorgkosten gemaakt wordt (voor zover die kosten niet van het eigen risico zijn uitgezonderd), zijn dus voor rekening van de patiënt. Indien de 37 behandelingen uit de basisverzekering gebruikt zijn en het traject gesuperviseerde looptherapie nog niet is afgesloten, kan men gebruik maken van de aanvullende verzekering mits deze is afgesloten.  

  

LET OP: Neem bij vragen of onduidelijkheden contact op met uw zorgverzekeraar, of kijk op www.zorgvergoeding.com