Missie & Visie

 

Fysiotherapie Oud Zuid wil een servicegerichte praktijk zijn, waarbij de zorg goed georganiseerd en laagdrempelig dicht bij huis kan worden aangeboden. Fysiotherapie van hoogwaardige kwaliteit.

Onze Missie

Fysiotherapie Oud Zuid wil een servicegerichte praktijk zijn, waarbij de zorg goed georganiseerd en laagdrempelig dicht bij huis kan worden aangeboden. Fysiotherapie van hoogwaardige kwaliteit. Binnen onze kerntaken speelt coaching een belangrijke rol en staat zelfmanagement binnen de mogelijkheden van de patiënt voorop, gebaseerd op zijn of haar hulpvraag. 

Samenwerking met andere zorgverleners, eerste en tweede lijn samengebracht in de wijk is een voorwaarde voor goed georganiseerde, zinnige en zuinige zorg. 

 

Om dit te bereiken is de volgende visie ontwikkeld:

Servicegericht

 

 • We behandelen onze patiënten altijd vriendelijk en respectvol.
 • We streven ernaar om behandeltijden af te stemmen op de doelgroepen van patiënten.
 • We stellen ons flexibel en behulpzaam naar onze patiënten op.
 • We willen wachttijden voor patiënten in de wachtkamer voorkomen.
 • Klachten of andere uitingen van ongenoegen nemen we altijd serieus en we streven naar een snelle en voor alle partijen bevredigende oplossing.
 • We streven naar transparantie wanneer het gaat om uitleg aan de patiënt wat betreft de aard en de omvang van behandelingen en de kosten ervan.
 • Wij proberen iedereen zo snel mogelijk in te plannen. Komt u met verwijzing van een specialist of voor een screening dan zullen wij u binnen 2 dagen een afspraak aanbieden. Heeft u specifieke wensen ten aanzien van een therapeut dan kan het iets langer duren. Wij streven er naar binnen 1 week een afspraak te kunnen plannen. In uitzonderlijke gevallen kan dit iets langer duren. U wordt daarover geïnformeerd bij uw aanmelding.

Hoogwaardige kwaliteit

 

 • We plannen behandelingen zodanig dat er voldoende tijd is om deze naar behoren uit te voeren.
 • Alle behandelingen die we uitvoeren zijn in principe Evidence Based en op basis van gevalideerde meetinstrumenten en praktijkprotocollen.
 • We werken in een prettige open sfeer in een veilige en hygiënische werkomgeving.
 • We werken uitsluitend met hoogwaardige materialen.
 • Intern communiceren we gestructureerd in de vorm van werkoverleg en via de nieuwsbrief.
 • We streven naar een optimale communicatie met verwijzers en ketenpartners.
 • We blijven ons continu verder bekwamen door middel van informatie uit vakliteratuur en op onze doelgroep gerichte bij- en nascholing.
 • Middels intervisie en overleg binnen specialisaties geven we elkaar feedback waardoor behandelingen op elkaar worden afgestemd en de kwaliteit ervan verbetert.
 • We werken nauw samen met ketenpartners en netwerken bij de ontwikkeling, toepasbaarheid en verbetering van nieuwe en bestaande  behandelmethoden.

Beleid 

Fysiotherapie Oud Zuid is een vooruitstrevende praktijk die graag verder kijkt dan alleen wat er hier en nu gebeurd. Ontwikkelingen in de zorg, maar met name ook in de wijk volgen we op de voet en we proberen bij te dragen aan een zo gezond mogelijk wijkklimaat. Dit ziet u terug in onze missie, maar ook in het beleid van de afgelopen jaren en de speerpunten voor de komende tijd waar de praktijk zich op richt. Bent u geïnteresseerd in waar wij mee bezig zijn en op welke manier wij innoveren? Neem dan eens contact met ons op. We nodigen u graag uit om met ons in gesprek te gaan over de mogelijkheden die er liggen en de ontwikkelingen waar wij mee bezig zijn.  U kunt ons telefonisch of via e-mail info@fysioarnhem.nl benaderen.  

 

De afgelopen jaren heeft Fysiotherapie Oud Zuid zich hard gemaakt om eerste-lijnszorg naar Malburgen West te halen. Dit is in 2019 gelukt met apotheek Malburgen West, die sinds kort een medicijnautomaat in gebruik heeft genomen.   

De wens is ook om weer een huisarts naar Malburgen West te halen.   

  

Daarnaast is ons beleid erop gericht om de bewoners van Malburgen in beweging te krijgen tegen zo laag mogelijke kosten. Zo worden er in samenwerking met Stichting Malburgen GEZond wandelroutes uitgezet in de wijk. De 1km route ligt er al en meer zullen volgen. Eind 2019 of begin 2020 zal er een beweegtuin gerealiseerd worden in Malburgen west nabij MFC de Spil. In deze tuin kunnen alle bewoners jong en oud komen sporten/bewegen. Fysiotherapie Oud Zuid zal één van de organisaties zijn die hier gebruik van gaat maken.   

  

 

Andere beweegactiviteiten die hebben plaatsgevonden of nog lopen zijn de COPD challenge, Balance4Kids en sporten voor ouderen in de sportzaal naast onze praktijk.  Het sporten voor ouderen wordt gefaciliteerd door Fysiotherapie Oud Zuid, maar gebeurd donder leiding van een opgeleid sportcoach.  

  

Momenteel zijn we aan het kijken hoe we E-Health het beste kunnen implementeren in ons vakgebied, aansluitend op onze praktijk en doelgroep. In dit digitale tijdperk moet er voor de patiënt winst te behalen zijn als we onze zorg ook op dit vlak kunnen aanbieden. Uiteraard is het geenszins de bedoeling om het persoonlijk contact te verliezen, maar op het gebied van bijvoorbeeld zelfmanagement en gezonde leefstijl kunnen we hier nog een flinke slag slaan.   

  

Zoals gezegd volgen we bij Fysiotherapie Oud Zuid ontwikkelingen in de zorg nauwlettend, en vinden we samenwerking met andere zorgverleners heel belangrijk. We maken dan ook deel uit van vele netwerken, waaronder Parkinsonnet, claudicationet. Daarnaast hebben we verschillende gespecialiseerd fysiotherapeuten in dienst, hebben we sinds kort ook een psychosomatisch fysiotherapeut en breiden we ons team binnenkort uit met een handfysiotherapeut.    

 
Zoals u ziet zitten we niet stil, en dat hopen we ook nog heel lang te voorkomen. We nodigen u graag uit om met ons in gesprek te gaan over het beleid, een mogelijke samenwerking of gewoon uit interesse!