Missie & Visie

 

Fysiotherapie Oud Zuid wil een servicegerichte praktijk zijn, waarbij de zorg goed georganiseerd en laagdrempelig dicht bij huis kan worden aangeboden. Fysiotherapie van hoogwaardige kwaliteit.

Onze Missie

Fysiotherapie Oud Zuid wil een servicegerichte praktijk zijn, waarbij de zorg goed georganiseerd en laagdrempelig dicht bij huis kan worden aangeboden. Fysiotherapie van hoogwaardige kwaliteit. Binnen onze kerntaken speelt coaching een belangrijke rol en staat zelfmanagement binnen de mogelijkheden van de patiënt voorop, gebaseerd op zijn of haar hulpvraag. 

Samenwerking met andere zorgverleners, eerste en tweede lijn samengebracht  in de wijk is een voorwaarde voor goed georganiseerde, zinnige en zuinige zorg. 

 

Om dit te bereiken is de volgende visie ontwikkeld:

Servicegericht

 

 • We behandelen onze patiënten altijd vriendelijk en respectvol.
 • We streven ernaar om behandeltijden af te stemmen op de doelgroepen van patiënten.
 • We stellen ons flexibel en behulpzaam naar onze patiënten op.
 • We willen wachttijden voor patiënten in de wachtkamer voorkomen.
 • Klachten of andere uitingen van ongenoegen nemen we altijd serieus en streven naar een snelle en voor alle partijen bevredigende oplossing.
 • We streven naar transparantie wanneer het gaat om uitleg aan de patiënt wat betreft de aard en de omvang van behandelingen en de kosten ervan.

 

Hoogwaardige kwaliteit

 

 • We plannen behandelingen zodanig dat er voldoende tijd is om deze naar behoren uit te voeren.
 • Alle behandelingen die we uitvoeren zijn in principe Evidence Based en op basis van gevalideerde meetinstrumenten en praktijkprotocollen
 • We werken in een prettige open sfeer in een veilige en hygiënische werkomgeving.
 • We werken uitsluitend met hoogwaardige materialen.
 • Intern communiceren we gestructureerd in de vorm van werkoverleg en via de nieuwsbrief.
 • We streven naar een optimale communicatie met verwijzers en ketenpartners.
 • We blijven ons continu verder bekwamen door middel van informatie uit vakliteratuur en op onze doelgroep gerichte bij- en nascholing.
 • Middels intervisie en overleg binnen specialisaties geven we elkaar feedback waardoor behandelingen op elkaar worden afgestemd en de kwaliteit ervan verbetert.
 • We werken nauw samen met ketenpartners en netwerken bij de ontwikkeling, toepasbaarheid en verbetering van nieuwe en bestaande  behandelmethoden.