Disclaimer

De inhoud van de website van Fysiotherapie Oud Zuid is met de grootste zorgvuldigheid opgesteld. Hoewel Fysiotherapie Oud Zuid haar best doet om alle informatie, fotomateriaal, producten en diensten zo goed en foutloos mogelijk aan te bieden, kan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud echter geen enkele garantie worden gegeven.

 

Fysiotherapie Oud Zuid kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele fouten of andere consequenties, voortkomend uit het gebruik van deze website, inclusief de websites waarnaar door middel van links wordt verwezen.

De houders van de website zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onvolkomenheden en/of onjuistheden.

 

Door onze website te bezoeken komt u met ons overeen dat het Nederlands recht van toepassing is op alle kwesties die zouden kunnen voortvloeien uit of samenhangen met het gebruik en de inhoud van deze website.