DTF: Directe Toegang Fysiotherapie

  

  

Geen verwijsbriefje meer nodig voor de fysiotherapeut 

 

Vanaf 1 januari 2006 hebben patiënten geen verwijsbriefje meer nodig van een huisarts voor een bezoek aan de fysiotherapeut. De minister van VWS heeft hiertoe besloten, omdat rechtstreekse toegang de keuzevrijheid van patiënten vergroot. Bij patiënten die rechtstreeks naar de fysiotherapeut gaan, wordt eerst door de fysiotherapeut beoordeeld of ze aan het juiste adres zijn, of moeten worden doorgestuurd naar een collega, arts of specialist. Patiënten kunnen vaak sneller worden geholpen, wat in veel gevallen leidt tot sneller herstel. Ter voorbereiding op de rechtstreekse toegang hebben registerfysiotherapeuten een verplichte scholing gevolgd en zijn protocollen opgesteld. De fysiotherapeut blijft de huisarts informeren over behandelingen. De huisarts houdt dus een centrale rol in de coördinatie van de zorg van patienten. Rechtstreekse toegang wordt door praktisch alle zorgverzekeraars volledig vergoed. Op www.fysiotherapie.nl staat vermeld op welke wijze de verschillende zorgverzekeraars rechtstreekse toegang ondersteunen.

Directe Toegang Fysiotherapie. Wat betekent dat voor u?

 

Vanaf 1 januari 2006 heeft u geen verwijsbriefje meer nodig voor de fysiotherapeut. Natuurlijk, u mag nog altijd eerst een afspraak maken bij de huisarts. Maar het hoeft in principe niet meer. Dat heeft voordelen. Zo komt u direct bij de specialist in beweging terecht, zodat u meteen kunt beginnen met werken aan uw herstel. De huisarts blijft de centrale rol spelen in de coördinatie van uw zorg.

De fysiotherapeut zal de huisarts blijven informeren, tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst. Als u besluit rechtstreeks naar de fysiotherapeut te gaan, dan voert deze eerst een zogenaamde screening uit. Dit betekent dat hij eerst vaststelt of u bij de fysiotherapeut aan het juiste adres bent. Zo niet, dan kan hij u bijvoorbeeld doorsturen naar de huisarts. Wanneer u wel behandeld kunt worden door de fysiotherapeut, dan kan hij, of een van zijn collegas, in overleg met u aan de slag. En dat is wel zo prettig.

 

Immers, hoe sneller u behandeld kunt worden, hoe sneller u herstelt.