COPD

 

Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) is een verzamelnaam voor twee typen chronische longziekten, namelijk chronische bronchitis en longemfyseem. Bij COPD zijn de luchtwegen ontstoken en de longblaasjes beschadigd. Hierdoor ontstaat luchtwegobstructie, waardoor de longfunctie is aangetast en de ademhaling wordt bemoeilijkt. COPD wordt gekenmerkt door longaanvallen (exacerbaties), een verergerend beloop en de aanwezigheid van nevenaandoeningen.

De belangrijkste risicofactor voor het ontstaan van COPD is roken, maar daarnaast spelen genetische factoren, luchtvervuiling en beroepsmatige blootstelling aan schadelijke stoffen ook een rol. De meest voorkomende klachten bij COPD zijn kortademigheid bij inspanning en chronisch hoesten. Als gevolg van de aandoening treedt een afname van conditie, spierkracht en lichaamsgewicht op (hoewel overgewicht ook veel voorkomt), resulterend in beperkingen in fysiek functioneren en afname in kwaliteit van leven.

 

Patiënten met COPD hebben veel baat bij beweging. Niet of te weinig bewegen leidt tot conditieverlies en vormt daarmee een gezondheidsrisico. In sommige gevallen is begeleiding door een fysiotherapeut noodzakelijk of verwijzing naar een longrevalidatieprogramma.

Maar bewegen is zo makkelijk nog niet, omdat inspanning in eerste instantie leidt tot meer klachten. Bovendien is niet iedere patiënt hetzelfde, dus moet het bewegingsadvies op maat zijn.

Daarnaast heeft COPD  niet alleen grote impact op het fysieke functioneren, maar ook op het sociaal en mentaal functioneren.

Met gespecialiseerde fysiotherapie voor COPD wordt geprobeerd longaanvallen te voorkomen door o.a. de lichamelijke conditie en spierkracht zo optimaal mogelijk te trainen; daarnaast kan fysiotherapie een belangrijke bijdrage leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van leven van een COPD patiënt.

De fysiotherapiebehandeling (individueel of in groepsverband) bestaat in ieder geval uit gestructureerde fysieke inspanningstraining ter vermindering van kortademigheid en verbetering van inspanningsvermogen, fysieke activiteit en mucusklaring. Daarnaast kunnen ademhalingsoefeningen, advies voor lichaamshouding en ontspanningsoefeningen overwogen worden.

 

Meer informatie: www.longfonds.nl